با نگاه های بسته در فضای گزینشی عرصه را برای نسل جوان محدود نکنیم

فضای کشور باید عرصه حضور همه تفکرها و گرایشات باشد و بانگاه های بسته بویژه در فضای اداری و گزینشی عرصه را برای نقش آفرینی نسل جوان محدود نکینم.

access_time ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۴ تير
remove_red_eye 40بازدید
با نگاه های بسته در فضای گزینشی عرصه را برای نسل جوان محدود نکنیم