مدیران
مریم شمع ریز
  • نام: مریم شمع ریز
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد واحد قوچان. / کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد قوچان
  • سابقه خدمت: 14 سال
  • شغل سازمانی: مدیر کنترل کیفیت

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 185

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان