مدیران
علی صبوحی
 • نام: علی صبوحی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی از دانشگاه اصفهان / کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه آزاد قوچان
 • سابقه خدمت: 26 سال
 • شغل سازمانی: مدیر آزمایشگاه و مسئول فنی

  تلفن تماس: 05146126622

  داخلی:180

  دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه اصفهان

  دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه آزاد واحد قوچان