کارخانه

 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894  

  صندوق پستی: 111-93615     دفتر مدیریت: 103            دبیرخانه: 125     
 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:0514612424
   
 • ایمیل: [email protected]
دفتر مشهد
 •  
  آدرس:

  مشهد مقدس خیابان چمران(جهانبانی) نبش چمران 7 ساختمان قند طبقه دوم 

 •  
  کدپستی:9137688878
 •  
  تلفن: 05132221192
 •  
  فکس:05132221192
 • ایمیل: [email protected]
امور مالی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:05146124284
 •     مدیرمالی(علی اصغر سیدپور طرقی): 113 
 •  رئیس حسابداری(سید علی منتظری): 116   
 •  صندوق: 114
 • ایمیل: [email protected]
امور بازرگانی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
 •  
 •   مدیر بازرگانی(مهندس هادی حسین نژاد): 140               
 • رئیس بازرایابی و فروش داخلی(عباس زنگنه):  144           
 •  
 •   فروش/ خرید خارجی: 143 
 •  
 • حسابداری فروش: 141
 •  
 •  تدارکات: 146 / 147 / 148

 • ایمیل: [email protected]
امور اداری
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
سرپرست امور اداری(بی نام): 122      

 

کارگزینی: 124

 

دبیرخانه: 125

 

امور فنی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر فنی(مهندس سید محمد رضوی): 150       
رئیس فنی(مهندس حمید رضا رضازاده): 151     

 

اتوماسیون: 152
امور تولید
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر تولید(مهندس جعفرقلی جعفری): 165                             
معاونت تولید و مسئول فنی(بی نام): 166         

 

کارشناس تحقیق و توسعه(مهندس محسن پرهیزکار): 183  
امور آزمایشگاه
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر آزمایشگاه و مسئول فنی(مهندس علی صبوحی): 180   

 

کارشناس آزمایشگاه(سرکار خانم مهندس یزدانجو): 180
 
امور کنترل و تضمین کیفیت
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر کنترل کیفیت(سرکار خانم مهندس شمع ریز): 185     
 
امور هماهنگی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر امور هماهنگی(بی نام): 190    

 

کارشناس سیستم ها و روش ها(سرکار خانم مهندس شاهنده): 185