بهينه سازي مقادير قند تري هالوز و پروتئين و تاثير آن بر قابليت ورآوري مخمر نانوايي (ساكارومايسس سرويزيه) به روش سطح پاسخ
بهينه سازي مقادير قند تري هالوز و پروتئين و تاثير آن بر قابليت ورآوري مخمر نانوايي (ساكارومايسس سرويزيه) به روش سطح پاسخ

با توجه به نقش و تاثير بسزا ميزان بهينه مقادير پروتئين وقند تري هالوز در مخمرنانوايي برروي مهمترين فاکتور کيفي مخمر نانوايي يا همان قدرت ورآوري آن، لذا دراين مطالعه اين امرموردبررسي قرارگرفت.در اين تحقيق، 5 تيمار مورد مطالعه هريک به شکل يک فرمانتاسيون در يک فرمانتور اسپارژري (Jet Pipe) بدون همزن در مقياس صنعتي انجام گرديدند و در هر فرمانتاسيون يا تيمار، سطوح و مقادير متفاوتي از منابع کربنه ومنابع ازته بعنوان سوبستراهاي فرمانتاسيون مورد استفاده قرارگرفت. اين سطوح و مقادير مختلف توسط روش سطح پاسخ انتخاب گرديدند. درکليه تيمارها سعي گرديد که تمامي متغيرهاي مداخله گر ومتغيرهاي زمينه ايي ثابت بوده تا تاثيري بر روي نتايج حاصله ايجاد نگردد. مخمرهاي حاصله از انجام هر فرمانتاسيون از لحاظ فاکتورهاي درصد پروتئين وميزان درصد قند تري هالوز و قدرت ورآوري دو ساعته وقدرت ورآوري نيم ساعته مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به آزمونهاي انجام گرفته بر روي مخمرهاي حاصله از هر تيمار، مقادير اپتيمم درصد قندتري هالوز ودرصد پروتئين و بدنبال آن مقادير اپتيمم سوبستراهاي پايه کربنه و پايه ازته براساس ماکزيمم قدرت ورآوري درميان 5 تيمار بدست آمدند. در پايان مشخص گرديد که در ميان 5 تيمار، تيمار شماره 4 مورد تحقيق با داشتن ماکزيمم قدرت ورآوري دو ساعته به ميزان 1550ml co2/120min و قدرت ورآوري نيم ساعته به ميزان305ml co2/30min ، داراي مقادير اپتيمم درصد پروتئين به ميزان 49.58 و درصد قند تري هالوز به ميزان 19.89 گرديد. لذا اين تيمار بر اساس مهمترين فاکتور کيفي يعني قدرت ورآوري درميان 5 تيمار مورد تحقيق بعنوان تيمار برتر شناخته شد و به تبع فرمولاسيون فرمانتاسيون اين تيمارنيزدرميان فرمولاسيونهاي 5 تيمار موجود، داراي بهترين فرمولاسيون فرمانتاسيون ازلحاظ مقادير و ضرايب سوبستراهاي مصرفي منابع کربنه و منابع ازته گرديد.

access_time ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين
remove_red_eye 327 بازدید
مشاهده بیشتر...
آموزش بورس - قسمت پنجم

شورای عالی بورس و اوراق بهادار این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که "تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام"، "اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار" و "اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار" از مهمترین وظایف آن است.

access_time ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ دي
remove_red_eye 1152 بازدید
مشاهده بیشتر...
آموزش بورس - قسمت چهارم

تعریف بازار مالی بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در واقع یک بازار می‌تواند محل مادی و فیزیکی باشد یا یک موقعیتی برای انجام معامله باشد. انواع بازار در یک نگاه کلی و از نقطه نظر نوع دارایی‌ها، بازارها به دو نوع بازار دارایی های فیزیکی (واقعی) و بازار دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود: بازار دارایی‌های فیزیکی، بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان به معامله دارایی‌هایی که ماهیت واقعی و فیزیکی دارند (مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل) مبادرت می ورزند اما دارایی های مالی این گونه نیستند و اساساً برخی از آن ها ماهیت فیزیکی خارجی نیز ندارند و در نهایت در قالب یک اوراق بهادار خلاصه می شوند.

access_time ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ دي
remove_red_eye 1120 بازدید
مشاهده بیشتر...
آموزش بورس - قسمت سوم
آموزش بورس - قسمت سوم

در سال ۱۳۱۵به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به نام “وان لوترفلد” درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه کرد. به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد و ۲۵ سال به تأخیر افتاد. بالاخره در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال ، هیأتـی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیرکل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و نحوه تأسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان آن و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و چهار سال بعد یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ لایحه قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. نهایتا بورس از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد.

access_time ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ دي
remove_red_eye 1144 بازدید
مشاهده بیشتر...