حاکمیت شرکتی

access_time ۱۴۰۲ شنبه ۱۶ دي
remove_red_eye 1019بازدید
حاکمیت شرکتی

در راستای اجرای مفاد ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات صورت گرفته در خصوص رعایت حاکمیت شرکتی به شرح ذیل می باشد:

 

الف)اعضاء هیئت مدیره

جهت مشاهده لیست اعضاء و سوابق آن ها کلیک کنید

 

ب) کمیته حسابرسی

    حسب مفاد منشور مصوب کمیته حسابرسی، هدف از تشکیل کمیته مذکور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد. 

1- اثر بخشی فرآیندهای حاکمیت شرکتی ، مدیریت ریسک وکنترل های داخلی

2- سلامت گزارشگری مالی

3- اثر بخشی حسابرسی داخلی

4- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرس مستقل

5- رعایت قوانین و مقررات

 

اعضاء کمیته حسابرسی به شرح جدول ذیل می‌باشد

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه کاری _ سال

مدرک / رشته تحصیلی

سید مجید رباط سرپوشی

رئیس کمیته

20

کارشناسی ارشد حسابداری

مسعود صادقی

عضو کمیته

23

کارشناسی حسابداری

ابراهیم ثنایی فرد

عضو کمیته

26

کارشناسی ارشد حسابداری

 

ج) کمیته ریسک

به موجب مفاد منشور کمیته ریسک وظیفه اصلی کمیته ریسک شامل فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر ریسک های شرکت در راستای ایجاد اطمینان معقول در تحقق اهداف تعیین شده می باشد .

 

اعضاء کمیته ریسک به شرح جدول ذیل می‌باشد

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه کاری _ سال

مدرک تحصیلی

محمدرضا گل کانی

رئیس کمیته

10

دکتری مدیریت مالی

علی اصغر سیدپور

عضو کمیته

16

کارشناسی حسابداری

عباس زنگنه

عضو کمیته

11

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

جعفر قلی جعفری

عضو کمیته

21

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

نجمه شاهنده

عضو کمیته

11

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

د) کمیته جبران خدمات

وظیفه کمیته مذکور بررسی درخواست های پرسنل مبنی بر ارتقاء گروه شغلی با توجه به کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.

 

اعضاء کمیته جبران خدمات به شرح جدول ذیل می‌باشد

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه کاری _ سال

مدرک تحصیلی

سید مجید رباط سرپوشی

رئیس کمیته

20

کارشناسی ارشد حسابداری

سید مصطفی حسینی

عضو کمیته

10

کارشناسی کامپیوتر

علی اصغر سیدپور

عضو کمیته

16

کارشناسی حسابداری

محمد رضا باقری

عضو کمیته

22

دیپلم

 

ه) کمیته انتصابات

وظیفه کمیته مذکور، ارتقاء سطح کیفی کارکنان، تدوین سیاست های آموزشی، اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش پرسنل، بررسی سوابق کاری و آموزش های مورد لزوم در بدو استخدام می باشد.

 

اعضاء کمیته انتصابات به شرح جدول ذیل می‌باشد

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه کاری _ سال

مدرک تحصیلی

سید مجید رباط سرپوشی

رئیس کمیته

20

کارشناسی ارشد حسابداری

عباس زنگنه

عضو کمیته

11

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سید مصطفی حسینی

عضو کمیته

10

کارشناسی کامپیوتر