نمایندگی ها
Ikram Achilov
نام استان/کشور:

Tajikistan


نام شهر:

 •  
  آدرس:

   

  ایران - مشهد - چهارراه فرامز عباسی - به طرف پل استقلال 

   

 • تاجیکستان - دوشنبه - خیابان اساعیل سامانی - ساختمان شماره 95 - پلاک 20
 • کدپستی:
 •  
  تلفن: 051- 46126622
 •  
 • واحد بازرگانی خارجی: داخلی  143
 •  
 • کارشناس بازرگانی خارجی: آقای علیپور 09158157248
 •  
  فکس:051- 46124284
 • ایمیل: [email protected]
 •  
 •  
 • تاجیکستان

 

Ikram Achilov