نمایندگی ها
Kermani Saeed (Ikram Achilov)
نام استان/کشور:

Tajikistan


نام شهر:

 •  
  آدرس:

   

  ایران - مشهد - چهارراه فرامز عباسی - به طرف پل استقلال 

   

 • تاجیکستان - دوشنبه - خیابان اساعیل سامانی - ساختمان شماره 95 - پلاک 20
 •  
  کدپستی:

  -

 •  
  تلفن:   051- 3604 38 97
 •  
  فکس:  051- 3604 38 97
 • ایمیل: [email protected]

 

 

تاجیکستان

 

Kermani Saeed (Ikram Achilov)