تقدیر از نمایندگان برتر سال 1399 در شرکت خمیر مایه رضوی

طی مراسمی با حضور مدیر عامل ، آقای مهندس مروارید، مدیران و کارشناسان شرکت، از دوازده نماینده از کل نمایندگانی که در سال 1399 بهترین عملکرد را داشته اند و طی ارزیابی انجام گرفته به عنوان نمایندگان برتر شرکت شناخته شده بودند، ضمن برگزاری ضیافت شام و اهداء لوح تقدیر به همراه جوایز نفیس، تقدیر به عمل آمد.

access_time ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ اسفند
remove_red_eye 395بازدید
تقدیر از نمایندگان برتر سال 1399 در شرکت خمیر مایه رضوی
تقدیر از نمایندگان برتر سال 1399 در شرکت خمیر مایه رضوی
طی مراسمی با حضور مدیر عامل، آقای مهندس مروارید، مدیران و کارشناسان شرکت، از دوازده نماینده از کل نمایندگانی که در سال 1399 بهترین عملکرد را داشته اند و طی ارزیابی انجام گرفته به عنوان نمایندگان برتر شرکت شناخته شده بودند، ضمن برگزاری ضیافت شام و اهداء لوح تقدیر به همراه جوایز نفیس، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم مدیر عامل شرکت در خصوص طرح توسعه، موانع موجود و پیشرفت های صورت گرفته در این سال به ایراد سخن پرداخت. همچنین مشکلات و پیشنهادات نمایندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  مشتری ولی نعمت ماست