نمایندگی ها
Khalid Ashraf Limited (Mohammad Yousef Niazi)
نام استان/کشور:

Afghanistan


نام شهر:

 •  
  آدرس:

  افغانستان - کابل - منداوی - داوی مارکت

 •  
  کدپستی:

  -

 •  
  تلفن: 0093798500528
 •  
  فکس:  0093798500528
 • ایمیل: [email protected]

 

افغانستان

 

Khalid Ashraf Limited (Mohammad Yousef Niazi)