اهداف کلان

 1. ارائه محصولات سود آور جدید و تبدیل حداقل ده درصد ظرفیت تولید به محصولات جدید در پنج سال آینده.

 

 1. ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی، جمع آوری یکپارچه اطلاعات و تحلیل عملکرد فرآیندهای کسب و کار.

 

 1. بازطراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با تاکید بر ارزیابی عملکرد نظامند، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش ها، همکاری تیمی، خلاقیت و نوآوری.

 

 1. ایجاد روابط سازنده با شرکت ها، موسسات، متخصصین داخلی و خارجی در زمینه های بهبود کیفیت محصولات و توسعه محصولات جدید.

 

 1. توسعه ظرفیت تولید به مقدار 3000 تن (در دو مرحله).

 

 1. مدیریت دانش تمام فرآیندها و فعالیت های شرکت به منظور افزایش سرعت انتقال دانش، توسعه دانش های جدید و کاهش اتلاف ها، ضایعات و توقف ها.

 

 1. رساندن صادرات به 50 درصد ظرفیت فعلی تولیدی شرکت.

 

 1. ثبات و افزایش متوسط کیفیت محصول خمیرمایه به اکتیویته بالاتر از 1350

 

 1. ایجاد بازارهای بالقوه در داخل و خارج کشور به میزان سی درصد ظرفیت که در هنگام بروز بحران به سرعت جایگزین شوند.

 

 1. تنوع بخشی به مشتریان داخلی و خارجی.

 

 1. رساندن آلایندگی محیط زیست کارخانه به سطح استانداردهای ملی و بین المللی.

اهداف کلان