باشگاه ایده پردازان شرکت خمیرمایه رضوی

نحوه فعالیت در باشگاه ایده پردازان شرکت خمیرمایه رضوی
 
هر سال بیش از ده ها میلیون‌ ایده‌ی نو به ذهن ها خطور می‌کند و تنها کسانی از این خلق ایده رضایت دارند که ایده را در پستوی ذهنشان پنهان نکرده باشند. بسیاری از ایده‌ها هر چقدر ناب چنان خام هستند که بدون چکش کاری و تغییر جایشان گوشه یک دفترچه است و بس.
به طور قطع جذب ايده هاي مناسب در مباحث تولید محصول با کیفیت و به کار گیری اصول مشتری مداری، موجب جلب رضايت و ارائه خدمات مطلوب به نمایندگان و مشتریان محترم شرکت مي شود
اجراي طرح هاي جديد در حوزه تولید محصولات نوآورانه به اشكال نوين، در تحقق جلب رضايت عمومي مشتریان شرکت تاثير به سزايي دارد
 
فرآیند ارسال ایده و یا راه حل های نوآورانه و یا فناورانه به باشگاه ایده پردازان شرکت خمیرمایه رضوی
 
1- دانلود فرم ارسال ایده در قالب ورد و تکمیل آن
2- ارسال فرم تکمیل شده از طریق پست الکترونیک [email protected]
3- منتظر دریافت ایمیل بررسی از سمت باشگاه ایده پردازان شرکت خمیرمایه رضوی
 

باشگاه ایده پردازان شرکت خمیرمایه رضوی

دریافت فایل