مدیران
نجمه شاهنده
  • نام: نجمه شاهنده
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
  • سابقه خدمت: 11 سال
  • شغل سازمانی: مدیر کنترل کیفیت

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 185

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان