مدیران
سید محمد رضوی
  • نام: سید محمد رضوی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه زاهدان.
  • سابقه خدمت: 20 سال
  • شغل سازمانی: مدیر فنی

    تلفن تماس: 05146126622

    داخلی: 150

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه زاهدان