معرفی هیئت مدیره
سید مجید رباط سرپوشی
 • رئیس هیات مدیره
 • نام: سید مجید رباط سرپوشی
 • مشاغل و سوابق کاری :
 •  
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد
  • مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان
  • عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه
  • بازرس و عضو هیات امنا موسسه عمران سربداران
  • موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف
  •  
  سامانه شفافیت آستان قدس رضوی