معرفی هیئت مدیره
مسعود ملایی
 • عضو هیئت مدیره
 • نام: مسعود ملایی
 • مشاغل و سوابق کاری :
  • معاونت تجهیزات صنعتی و مواد پیشرفته – شرکت صنایع پیشرفته رضوی
  • مدیر واحد فناوری امواج و شناسایی - شرکت صنایع پیشرفته رضوی
  • مدرس دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد
  • Graduate Research Assistant، دانشگاه آریزونا آمریکا
  • مدرس دانشگاه EL Paso Community College
   
  سامانه شفافیت آستان قدس رضوی