مدیران
سید علی حسینیون
  • نام: سید علی حسینیون
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی)
  • سابقه خدمت: 15 سال
  • شغل سازمانی: مدیر طرح و برنامه

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 256

    دانشگاه محل تحصیل: