مدیران
حسین حلیمی
  • نام: حسین حلیمی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
  • سابقه خدمت: 28 سال
  • شغل سازمانی : مدیر حسابرسی داخلی

    تلفن تماس: 05146126622

    داخلی: 111

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی