چشم انداز و ماموریت

 

چشم انداز 1403

پیشرو و پیشتاز در عرصه تولید خمیر مایـه، با کیفیتی فراتـر از استانـدارد های ملی و بیـن المللی و تحقـق صادرات سالیانـه، به 4500 تن

 

 

 

ماموریت

شرکت خمیرمایه رضوی، تولیدکننده خمیرمایه خشک و تازه در بسته بندی متنوع، به عنوان یکی از مهم ترین مواد اولیه صنایع تخمیری، آردی و برخی شرکت های خاص دیگر می باشد. با توجه به نوع فناوری به کار رفته در این صنعت که از سطح بالایی برخوردار است، شرکت سعی دارد با اتکا به خلاقیت و نوآوری، کارکنان متخصص و شایسته و همچنین ارتباطات سازنده با شرکت ها، موسسات علمی، متخصصین داخلی و بین المللی، ماموریت اصلی خود را که تولید محصولات با کیفیت، جدید و سودآور و همچنین توسعه فناوری های جدید در این صنعت باشد را به انجام رساند. تعهد به کیفیت در تولید محصولات وقتی محقق می شود که کارکنان تعهد به توسعه دانش، مهارت ها و کیفیت زندگی خود داشته باشند و شرکت آنها را در این جهت هدایت می کند.

علاوه بر عرضه محصولات در بازار داخل کشور، حضور موثر در بازارهای بین المللی به وسیله محصولات با کیفیت و جدید مورد تاکید شرکت می باشد.

ما خود را در برابر مشتریان با ارائه محصولاتی با کیفیت و رابطه ای محترمانه، سهامداران با ارائه سودی منصفانه و جامعه با کمک به توسعه همه جانبه پاسخگو می دانیم و با توجه به اینکه منتسب به آستان قدس رضوی هستیم، در راستای ارزش های فرهنگ رضوی گام بر می داریم.

 

 

 

چشم انداز و ماموریت