چشم انداز 1404 و بیانیه ماموریت

چشم انداز شرکت خمرمایه رضوی سال 1404

ما برآنیم تا با ایجاد بستری برای رشد کارکنانی دلسوز، متخصص و با نشاط و با پیشرفت روزافزون در زمینه دانش و تکنولوژی، در عرصه تولید خمیرمایه با کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی پیشتاز بوده، بگونه ای که ضمن برابری با رقبای خارجی و کسب حداکثری بازارهای صادراتی، به بهترین وجه اعتماد ذینفعان مان را جلب نماییم. از سوی دیگر با کسب اندیشه ای خلاق، ۱۰ درصد ظرفیت تولید را به محصولات جدید و نوآورانه سوق دهیم.
 

 

ماموریت شرکت خمیرمایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی، تولیدکننده انواع خمیرمایه خشک و تازه، به عنوان یکی از مهم ترین مواد اولیه صنایع تخمیری، نانوایی ها و برخی شرکت های خاص دیگر می باشد. با توجه به نوع فناوری به کار رفته در این صنعت که از سطح بالایی برخوردار است، شرکت سعی دارد با اتکا به خلاقیت و نوآوری، کارکنان متخصص و شایسته و همچنین ارتباطات سازنده با شرکت ها، موسسات علمی، متخصصین داخلی و بین المللی، ماموریت اصلی خود را که تولید محصولات با کیفیت، نوآورانه و سودآور و همچنین توسعه فناوری های جدید در این صنعت باشد را به انجام رساند. تعهد به کیفیت در تولید محصولات وقتی محقق می شود که کارکنان تعهد به توسعه دانش، مهارت ها و کیفیت زندگی خودشان داشته باشند و شرکت آنها را در این جهت هدایت می کند.
علاوه بر عرضه محصولات در بازار داخل کشور، حضور موثر در بازارهای بین المللی به وسیله محصولات با کیفیت و جدید مورد تاکید شرکت می باشد.
ما خودمان را در برابر مشتریان با ارائه محصولاتی با کیفیت و رابطه ای محترمانه، سهامدران با ارائه سودی منصفانه و جامعه با کمک به توسعه همه جانبه پاسخگو می دانیم و با توجه به اینکه منتسب به آستان قدس رضوی هستیم، در راستای ارزش های فرهنگ رضوی گام بر می داریم.

 

 

 

چشم انداز 1404 و بیانیه ماموریت