چشم انداز 1404 و بیانیه ماموریت

چشم انداز شرکت خمرمایه رضوی سال 1404

به روز رسانی فرآِیندهای کسب و کاری شرکت به صورتی که علاوه بر کمک به تحقق ماموریت شرکت برای سایرشرکت ها نیز الگوی موفقیت در مدیریت شرکت ها باشد. از سوی دیگر ایجاد بستری برای ارائه محصولات جدید نوآورانه که حداقل ده درصد ظرفیت تولید را به خودش اختصاص دهد.

 

فیلم - شرکت خمیرمایه رضوی

 

ماموریت شرکت خمیرمایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی در حال حاضر تولیدکننده انواع خمیرمایه خشک و تر می باشد که مورد استفاده شرکت های تولید کننده محصولات تخمیری (اعم از صنف و صنعت)، نانوایی ها و برخی شرکت های خاص دیگر است. با توجه به اینکه این صنعت از نوع فناوری سطح بالا می باشد شرکت سعی دارد با اتکا به خلاقیت و نوآوری، کارکنان متخصص و شایسته و همچنین ارتباط سازنده با شرکت های بین المللی، موسسات علمی، متخصصین داخلی و خارجی، ماموریت اصلی شرکت که تولید محصولات با کیفیت، توسعه محصولات جدید نوآورانه و سودآور و همچنین توسعه فناوری های جدید در این صنعت است را به انجام برساند. تعهد به کیفیت در تولید محصولات وقتی محقق می شود که کارکنان تعهد به توسعه دانش، مهارت ها و کیفیت زندگی خودشان داشته باشند و شرکت آنها را در این جهت هدایت می کند.

علاوه بر عرضه محصولات در بازار داخل کشور، حضور موثر در بازارهای بین المللی به وسیله محصولات با کیفیت و جدید مورد تاکید شرکت می باشد.

ما خودمان را در برابر مشتریان با ارائه محصولاتی با کیفیت و رابطه ای محترمانه، سهامدران با ارائه سودی منصفانه و جامعه با کمک به توسعه همه جانبه پاسخگو می دانیم و با توجه به اینکه منتسب به امام رضا (ع) هستیم، در راستای ارزش های مورد نظر ایشان گام بر می داریم.

 

فیلم - شرکت خمیرمایه رضوی

چشم انداز 1404 و بیانیه ماموریت