محصولات

خمیر مایه خشک - 500 گرمی

  • انرژی -
  • کالری -
  • مدت ماندگاری -
توضیحات:

 

  1. خمیر مایه را در محیط خشک و خنک (زیر 20 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید .
  2. پس از هر بار مصرف هوای داخل کیسه را خالی , و درب آن را محکم ببندید و در محل دور از گرما و رطوبت نگهداری فرمائید .
  3. در صورت نگهداری مناسب خمیر مایه خشک تا یک سال قابلیت مصرف دارد .

Razavi