محصولات

خشک-20 کیلویی

  • انرژی
  • کالری
  • مدت ماندگاری
توضیحات:

  • خمیر مایه را در محیط خشک و خنک (زیر 20 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید .
  • پس از هر بار مصرف هوای داخل کیسه را خالی , و درب آن را محکم ببندید و در محل دور از گرما و رطوبت نگهداری فرمائید .
  • در صورت نگهداری مناسب خمیر مایه خشک تا یک سال قابلیت مصرف دارد .

 

Razavi Razavi Razavi Razavi Razavi Razavi